Prijava

Certifikati

Priključite pametnu karticu HZZO-a, osobnu iskaznicu, poslovnu karticu AKD-a ili USB token s certifikatom Fine.

Nastavite s prijavom i odaberite certifikat sadržan na priključenoj karticu ili USB tokenu.

Prijava =>