Napomena za korisnike

Ovaj informacijski resurs dio je nastojanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) da se s osiguranim osobama i poslodavcima kao korisnicima istog uspostavi otvorena i kvalitetna komunikacija. Cilj nam je na što jednostavniji, brži i pregledniji način korisnicima dati kvalitetne i precizne informacije iz djelokruga rada HZZO-a.

HZZO se obvezuje poštivati privatnost korisnika te će podatke korisnika koristiti i obrađivati isključivo u okviru prava, obveza i odgovornosti HZZO-a propisanih Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Statutom HZZO-a te Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama. Prikupljene informacije HZZO neće dijeliti s trećim stranama, osim u slučajevima propisanim zakonima.

Korištenje sustava podrazumijeva da će korisnik putem portala e-Građani ili e-Zadravstveno primati obavijesti HZZO-a u vezi prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja, dopunskog zdravstvenog osiguranja te rodiljnih i roditeljskih potpora provođenje kojih je u nadležnosti HZZO-a.

Više o pravima u vezi obrade osobnih podataka možete pročitati u Izjavi o privatnost na ovoj poveznici: https://hzzo.hr/izjava-o-privatnosti, a o pravilima korištenja portala hzzo.hr i svih njegovih dijelova možete pročitati u Pravilima korištenja mrežnih stranica HZZO-a na ovoj poveznici: https://hzzo.hr/pravila-koristenja-mreznih-stranica-hzzo