Microsoft Edge ekstenzija za digitalno potpisivanje

Uputa se odnosi samo na preglednik Microsoft Edge na operativnom sustavu Microsoft Windows!

Za digitalno potpisivanje u okviru Portala za poslovne korisnike HZZO-a unutar preglednika Micosoft Edge potrebno je koristiti HZZO proširenje za digitalno potpisivanje i aplikaciju HZZO-a za digitalno potpisivanje koja se instalira na računalo korisnika.

Prije instalacije HZZO proširenja za Microsoft Edge i aplikacije za digitalno potpisivanje potrebno je imati:

 • instalirano Java radno okruženje (JRE) minimalne verzije 8u111,
  • podržane su komercijalne i besplatne varijante Java radnog okruženja.
  • naredba java mora biti dostupna s bilo kojeg mjesta na računalu, odnosno, mapa u kojoj se nalazi naredba java mora biti navedena u PATH-u operativnog sustava
 • za korisnike sa pametnom karticom HZZO-a:
  • CEZIH korijenski certifikat (instalacija: dvoklik na preuzetu datoteku -> Instaliranje certifikata -> Dalje -> Dalje -> Završi),
 • instaliranu programsku podršku za rad s kriptografskim uređajem:
  • za pametnu karticu HZZO-a potrebno je instalirati AKDSHCard programsku podršku,
  • za druge kriptografske uređaje potrebno je instalirati programsku podršku prema uputi izdavatelja uređaja,
 • najnoviju inačica Web preglednika Microsoft Edge,
 • instaliranu HZZO aplikaciju za digitalno potpisivanje, dostupnu za preuzimanje ovdje,
  • HZZO proširenje za digitalno potpisivanje, instalira se automatski s HZZO aplikacijom za digitalno potpisivanje. Korisnik mora prihvatiti uključivanje proširenja u preglednik kako bi digitalno potpisivanje bilo moguće.
  • HZZO proširenje za digitalno potpisivanje mora biti omogućeno u pregledniku Microsoft Edge.

Nakon uključenja HZZO proširenja za digitalno potpisivanje i nakon instalacije HZZO aplikacije za digitalno potpisivanje potrebno je ponovno pokrenuti preglednik.

Nakon uspješne instalacije HZZO aplikacije za potpisivanje i Edge dodatka - HZZO digitalno potpisivanje, dodatak je potrebno omogućiti u Edge pregledniku kako bi bilo moguće njegovo korištenje.

warning-new-extension menu-enable-extension extension-enable-confirm

Ukoliko je proširenje uspješno omogućeno na traci s proširenjima bit  će vidljiv logotip HZZO:

extension-enabled extension-enabled

Napomena: potpisivanje na Portalu za poslovne korisnike HZZO kroz preglednik Microsoft Edge neće biti moguće ukoliko proširenje HZZO digitalno pootpisivanje nije omogućeno.