Tehnički preduvjeti korištenja

  • Internetski preglednici Google Chrome ili Microsoft Edge verzije 85 ili noviji (Edge Chromium)
  • Java radno okruženje (JRE) minimalne verzije 8u111 arhitekture
  • CEZIH korijenski certifikat (instalacija: dvoklik na preuzetu datoteku -> Instaliranje certifikata -> Dalje -> Dalje -> Završi),
  • USB priključak i/ili čitač pametnih kartica, ovisno o tipu kriptografskog uređaja koji se koristi,
  • Programska podrška za rad s kriptografskim uređajem:
    • za pametnu karticu HZZO-a potrebno je instalirati AKDSHCard programsku podršku,
    • za druge kriptografske uređaje potrebno je instalirati programsku podršku prema uputi izdavatelja uređaja,
  • instaliranu HZZO aplikaciju za digitalno potpisivanje, dostupnu za preuzimanje ovdje