Usluge za poslovne korisnike

Pristup uslugama za poslovne korisnike moguć je pomoću:

  • pametne kartice HZZO-a,
  • certifikata Fine sadržanog na kriptografskom uređaju (e-kartica ili USB token) Fine ili poslovne banke,
  • certifikata osobne iskaznice Republike Hrvatske ili
  • poslovnog kID certifikata AKD-a,

uz ispunjavanje tehničkih preduvjeta.

Pametnu karticu HZZO-a, ukoliko je nemate, možete zatražiti u poslovnicama Zavoda. Certifikat Fine možete zatražiti iz Fininog Registra digitalnih certifikata. Poslovni kID certifikat možete zatražiti putem Registracijskih ureda AKD-a.

Odgovore na česta pitanja možete pronaći ovdje. Za ostale upite kontaktirajte nas putem obrasca Pitanja i odgovori, porukom elektroničke pošte na pripadajuću područnu službu ili pozivom na broj 072 11 22 33 (nakon javljanja birajte 4).